खुलेआम बच्चादेखी बुढाले यसरी गरे चुम्माचुम्मी,यस्तो अचम्मको भिडियो

Posted By Badal Nepal || Date: 21 October, 2017

नेपाली समाज अझैपनि धेरै संकुचित छ । खुलेर केटा र केट िबोल्न अफ्ठुयारो मान्ने नेपालमा खुलेआम किस खानु त परकै कुरा हो । तर एक कार्यक्रममा यस्तो अचम्म देखीयो जहाँ नेपाली बुढादेखी बच्चा यसरी खुलेरै किस खाएको देखीयो । हेर्नुहोस यो रमाइृलो भिडियो:::